top of page
IMG_5720_edited_edited.jpg
САФФО е хоризонтален феминистки колектив, съставен от лесбийки и куиър жени, чиято главна цел е през различни инициативи да гради сплотена феминистка общност и да привлича внимание към темите за ЛГБТИ освобождението, анти-расизма, феминизма и класовите борби.
През 2021 г., регистрирахме САФФО като сдружение в обществена полза, под името "Саффо-България", със седалище в София, България. 


EN:
Sappho is a horizontal feminist collective of lesbian and queer women whose main goal is to build a cohesive feminist community through various initiatives and draw attention to the topics of LGBTI liberation, anti-racism, feminism and class struggle.
Based in Sofia, Bulgaria, Sappho was registered as a public benefit organization in 2021, under the entity name Sappho Bulgaria Association.

КОИ СМЕ НИЕ
ABOUT US

МИСИЯ
MISSION

Нашата мисия е да овластяваме млади ЛБТИ хора посредством изграждането на куиър феминистка общност, както и да популяризираме феминисткото знание в България. Стремим се да създаваме дълготрайни солидарни сътрудничества, с регионални и международни колективи, с които споделяме сходни възгледи.

Дейността ни се съсредоточава върху борбата за социална и икономическа справедливост. Активно насочваме усилията си към разрушаване на взаимосвързаните системи на потисничество - капитализма, бялото превъзходство и цисхетеропатриархата. 

EN:

Our mission is to empower young LBTI people by building a queer feminist community, to promote feminist knowledge in Bulgaria, as well as to create long lasting solidary connections with regional and international collectives who share the same values.
Our work focuses on pursuing social and economic justice by actively trying to dismantle the interconnected systems of oppression – capitalism, white supremacy and cisheteropatriarchy.

ВИЗИЯ
VISION

Визията ни е за свят без потисничества основани на пол, сексуалност, раса, етническа принадлежност, способност; свят, в който икономическата класа не предопределя човешкия живот. Очертаваме мисията и поставяме целите си, именно с визията за такова бъдеще.

EN:

We envision a world free of oppression based on gender, sexuality, race, ethnicity, ability, as well as world free of social and economic injustices; and one in which economic class no longer determines human experience. It is with such a future in mind that we define our mission and set our goals along the way.

bottom of page